Usługi saperskie

Kompleksowe oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego

Prace te wykonujmy na zlecenie inwestorów z całego kraju. Posługujemy się nowoczesnym sprzętem. Nie boimy się pracy w żadnym, nawet najtrudniejszym terenie.

Prace związane z oczyszczaniem terenu obejmują lokalizację przedmiotów metalowych w tym niewybuchów i niewypałów w gruncie, rozpoznaniu ich pod względem zagrożenia, a następnie podejmowaniu, organizacji wywozu i niszczeniu niewypałów i niewybuchów tj: miny, pociski, moździerze, amunicja, granaty itp.

Oczyszczanie dna rzek i zbiorników wodnych z przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego

Jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce podmiotów prywatnych zajmujących się pracami saperskimi w wodzie. Wykonanie prac powierzamy  nurkom zawodowym I, II i III klasy. Rozpoznanie terenu prowadzimy przy użyciu specjalistycznych magnetometrów morskich o bardzo wysokiej dokładności pomiarowej. Prace wykonujemy z mobilnej bazy nurkowej lub z łodzi pełniącą bazę nurkową. Prace te polegają na wykrywaniu przedmiotów metalowych w tym niewybuchów i niewypałów w środowisku wodnym, rozpoznawaniu ich pod względem zagrożenia, a następnie podejmowaniu organizacji wywozu i niszczeniu.

Pełnienie nadzoru saperskiego podczas wykonywania prac ziemnych

Występują miejsca, w których ze względu na ukształtowanie terenu lub występowanie infrastruktury, która zakłóca pracę wykrywaczy metalu, przeprowadzenie oczyszczania nie jest możliwe. W takich przypadkach proponujemy prowadzenie nadzoru saperskiego polegają na bezpośrednim nadzorze prac ziemnych przez odpowiednio przeszkolonych i przygotowanych saperów, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo, zapewniając jednocześnie ciągłość inwestycji.

Opracowanie Ekspertyz i opinii saperskich

Przedmiotem opracowania jest ocena terenu, na którym ma być prowadzona inwestycja, pod względem występowania przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego, z uwzględnieniem oceny historycznej, rozpoznania środowiskowego i saperskiego oraz stopnia zagrożenia.